ગુરુવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2016


September 9/ '16 at 9:38am / સપ્ટેમ્બર 9/ '16·

હસમુખ પારેખ

રાજુલા મૂળ વતન; પછી મુંબઈ અને હાલ કેલિફોર્નીઆ,અમેરિકા. રાજુલામા પેટ્રોલ પંપવાળા સંઘવી નજીકના સગાં.
સમજુ, વિચારક ભાઈ-બેનો માટે થોડા સવાલો:
(તમે જોશો કે આમા જણાવેલી વાતો, દુનિયાના બીજા કોઈ પણ શહેર/ગામડાં/સમાજને પણ લાગુ પડી શકે છે)

1 રાજુલામા ગરીબીનુ પ્રમાણ કેટલું?
2 કેટલા બાળકો ભુખ્યાં રેહતાં હશે?
3 શિક્ષણનુ ધોરણ કેવું?
4 વિચારક શિક્ષકોનો સંપર્ક કેમ કરવો?
5 જાણીતી સામાજિક સંસ્થાઓ કઈ છે?
તેમા ભાગ લેતા આગેવાનોનો સંપર્ક કેમ કરવો?
6 ગુજરાત અને ભારતની સરખામણીમા, અત્યારે રાજુલા માટે
સળગતા પ્રશ્નો ક્યા છે?
7 બીમારીનુ પ્રમાણ કેવું અને ઈલાજો માટે સગવડ કેવી છે?
8 ભારતીય સંસ્ક્રુતિ કેટલી હદે જળવાઈ રહી છે?
9 સ્થાનિક સમાચારોમા, કઈ બાબતોની ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ રહી છે?
પ્રાંતીય, રાષ્ટ્રીય, અને આંતર્રાષ્ટ્રીય બાબતોમા રસ કેવો?
(10 સવાલો વાંચીને થાકી તો નથી ગયાને? ન થાકે એવા બુધ્ધિજીવીઓ
રાજુલામા કેટલાં?) /;O).
[ "વધુ રસિક ભાગ આવતા અંકે"...!/ હમણા તો, ભાઈશાબ*, આમા, તમારા સવાલો પણ ઉમેરો ને! /;O). ] */"મેડ્મ"

આ જ વસ્તુ, હવે અંગ્રેજીમા:

1 What is the extent of poverty in your area?
2 How many children go to bed hungry?
3 What do you think is the standard of education in your community?
4 How to contact thoughtful, dynamic teachers?
5 Which are the known NGO's in your area? How do we contact some of
their leaders?
6 In the context of national and state issues, what kind of controversial
issues you face locally in your area?
Are people interested in state and local issues?
7 How is healthcare in your area?
8 In terms of daily life, culture etc, is there any tension between the
traditional and the modern?
9 What are the current breaking/heartbreaking news locally in your area?
(10 ?We hope the questions did not tire you! How many intellectuals--in your circle--won't be tired by such questions?) /;O).
( More later; right now, you can start adding your own questions to the list! )

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો