શનિવાર, 20 જાન્યુઆરી, 2018

1 / 20 / 18

શ્રી રતિલાલ ચંદેરીયાએ ગુજરાતી ભાષા માટે જીવનભર જે ધુણી ધખાવી એ માટે જેટલા શબ્દો લખીએ તેટલા ઓછા!*
એમના કામથી પ્રેરાઈને આપણી આગવી સંસ્ક્રુતિ માટે એક વિચાર સૂજ્યો છે. એ સંદર્ભમા, રતિલાલભાઈ અને એમના જેવી "મુઠી ઉંચેરી" વ્યક્તિઓ માટે માહિતી મેળવવી છે.
ક્રુપયા, આને લગતી જે કંઈ જાણકારી કે માહિતી હોય તો જણાવજો.
ઉપર ઉલ્લેખ કરેલા "એક વિચાર" વ. બાબતોને લગતી વધુ વિગતો પછીથી જણાવશું.
.....................

સાથેસાથે -
1 * http://www.gujaratilexicon.com/shraddhanjali/index/200

2 Blog:   We Decide for US -  ( આગળ ચાલતાં, ઉપરનો વિષય અને બ્લોગમા વર્ણવેલી વસ્તુઓનો સમ્નવય કરવો છે.) જુઓ 9/21ની પોસ્ટ/નોંધ:


9/21/2017

Chhagan-Kamal* 

 ~ ~ Groups ~ ~
‍‍````````````````````````````  

2 ટિપ્પણીઓ: